{{date}} do {{edate}} [{{ouser}}]

NAŽIVO NEVYSIELA {{name}} {{views}}

{{desc}}

{{institute}} {{category}} {{t}}

Prostedníctvom komentárov môžete pridávať otázky, ktoré sa pokúsia zodpovedať rečníci priamo do vysielania.

{{cl.person}} {{cl.timestamp}}

{{cl.text}}

Pre zobrazenie embed kódu je nutné sa prihlásiť

[SK]
https://archiv.nti.sk/live?{{ll}}
[ENG]
https://archiv.nti.sk/live-en?{{ll}}


zruš filter
Filter
Filter

{{ins.name}}
{{c.name}}

Aktuálne živé vysielania:

{{x.wday_date}}
{{x.day_date}}
{{x.month_date}} {{x.year_date}}
... ...
{{x.views}} NAŽIVO

{{x.time_date}} {{x.name | limitTo:35 }}

{{x.desc | limitTo:400 }}...

priamy link: https://archiv.nti.sk/live?{{x.link}} {{x.institute}} {{x.cat}}


V minulosti realizované živé vysielania:

{{y.wday_date}}
{{y.day_date}}
{{y.month_date}} {{y.year_date}}
...
{{y.views}}

{{y.time_date}} {{y.name | limitTo:35 }}

{{y.desc | limitTo:400 }}...

{{y.institute}} {{y.cat}}